Arbetsplikt har du som har bryggplats och eller har landplats inom klubbens område.  Arbetsplikten ersätts inte av vakttjänst plikt, vilken  alla med bryggplats har. Så har du bryggplats har du en arbetsplikt och ett vaktpass, samma gäller om du har bryggplats och landplats. Har du däremot bara landplats, så har du bara en arbetsplikt, då vakttjänsten är knuten till bryggplatsen.

För att bättre kunna läsa tabellen, klicka på den. Vill du sedan få ner bilden till ursprunglig storlek igen, så klicka på pilen i övre vänstra hörnet.

Arbete 2016

 

Anmälan till arbete via mail: hans@stallarholmensbatklubb.se .Valet av arbete bör vara gjort innan 25 april, annars måste vi fördela arbetsuppgifterna centralt.

404