Kalender

Missa ingenting! Du kommer att kunna ladda ner hela programmet för 2017 . För att förstora klicka i kalendern.

 

Sjösättning 2017.

Sjösättning på Strandvägen är Söndag 7:a maj, kl. 8.00
Påmastningensdatum är ännu inte beslutad.

Vakttjänst

Vakttjänsten börjar i och med att sjösättningen skett.

Vaktlistan kommer upp i och med att anmälningar kommer in. Alla som har båtplats i klubben har vaktplikt.
Välj datum och anmäl dig via mail

404