Styrelse

Styrelse 2017

 

Funktionärer 2017

 

 • Hemsida och data till 2017
  Hans Andersson
  0731-421360
 • Operativa Hamnkaptener till 2017
  Håkan Stigels
  070-934 90 68
  Hans Rosen
  073-650 52 52
  mail till de operativa hamnkaptenerna
 • Administrativ Hamnkapten till 2017
  Torsten Sköld
  070-5906161
 • Slipförman till 2017
  Tomas Foxell
  070-7304711
  mail till slipförmannen
 • Miljöombud till 2017
  Arne Nordenberg
  076-2658371
 • Vaktmästare till 2017
  Göran Carrehed
  070-2508880
 • Ungdomsledare
 • Utbildningsledare till 2017
  Hans Andersson
  0731-421360
 • Tävlingsledare
 • Tillsyn Hagskär till 2017
  Tommy Eriksson
  070-2066726
  Ulf Gejvall
  070-4049713
 • Tillsyn Östa till 2017
  Hans Rosen
  073-650 52 52
 • Tillsyn Strandvägen till 2017
  Håkan Stigels
  070-9349068
 • Revisor 
  Jan-Eric Tollezon
  076-5557480 till 2017
  Ulf Gejvall
  070-4049713 till 2018
 • Revisor Suppleant till 2017
  Sten Stigels
  070-344 03 20
 • Klubbmästare till 2017
  Anette Bjurlen-Salte 0708-339768

 

Valberedningen 2017

Sammankallande:
Göran Carrehed
070-2508880

Övriga:
Tomas Foxell
070-7304711

 

404