Tom vaktlista finns nu utlagd

På förfrågan från medlemmar, har vi nu lagt ut 2017 års vaktlista, vilken väntar på att ni anmäler er, finns nu utlagd på fliken ”Vakttjänst” under ”Medlemssida”. Du anmäler lämpligen dina vaktkvällar vi formuläret på sidan ”Vakttjänst”. Efter vårmötet den 29 April, så kommer styrelsen att lägga in alla med vakttjänst, som då inte redan anmält lämplig vaktkväll. Du ser den senaste uppdaterade kalendern för klubben under fliken ”Kalender” vilken ligger under fliken ”Nyheter”

404