Välkommen till Stallarholmens Båtklubb

Stallarholmens Båtklubb

Stallarholmens båtklubb är en ideell och allmännyttig förening som instiftades 1951 och idag har cirka 165 medlemmar. Vi har två bryggor med sommarförtöjning (bommar eller boj) med totalt 83 platser.
Vi är anslutna till Svenska Båtunionen via Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

Hagskär

Vår klubbholme heter Hagskär och ligger i inloppet till mariefredsviken.

Lat N 59° 19`1 Long O 17° 20`7

Det är en fin liten ö med både bryggor och klubbstuga och vi delar den med Enhörna Båtklubb.

 

Höstmöte och Upptagning Årsmöte

Höstmötet blir Lördagen den 28/9 klockan 11:00 Upptagningen Söndagen den 6/10 klockan 08:00 Årsmöte Lördagen 7/12 tid och plats kommer

Läs mer

Uppdaterad Hamnordning 2017-03-13

Allmänt Stallarholmens Båtklubb är en ideell förening som baserar sin verksamhet på frivilliga arbetsinsatser. Denna hamnordning reglerar förhållandena vid klubbens hamnområden på Strandvägen och vid Östa, samt medlems skyldigheter gentemot klubben. Det åligger medlem att genom sitt uppträdande bidra till den allmänna trevnaden och ordningen, bl.a. genom att hålla rent och snyggt vid sin bryggplats samt runt sin vinteruppläggningsplats. Det åvilar medlem att uppdatera klubben med aktuella adress- och kontaktuppgifter samt ta del av klubbens information via skrift och mail.   Nycklar För tillträde till klubbens låsta utrymmen, inkl. Hagskär, och till bryggan vid Östa fordras nycklar, vilka erhålls hos…

Läs mer

Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb 2017-3 jan. 2017

Här kommer ett extra nyhetsbrev med information kring problemet med gräsänder i Östaviken.   Problemställning: Stödutfodring av gräsänder som bedrivs regelbundet på udden vid Östaviken har resulterat i ansamling av så stor mängd djur att det utgör en sanitär olägenhet i flera avseenden. SBK:s problem är att våra bryggor blir oframkomliga pga. ankskit och måste saneras varje vecka. Virket blir så småningom förstört och även båtarna ligger illa till med nuvarande utveckling. Betydligt värre är risken för smittspridning i rekreationsområdet och att hela Östabadet kan bli otjänligt. Kommunen anser att matning bör undvikas och har tidigare infört förbud på andra…

Läs mer

404