Årsmötet 2017-12-09

Årsmötet avhölls i Selaöhemmet, med mycket god förtäring.

Årsmötet valde följande till styrelsen:

  • Ordförande: Henrik Mörner vald till 2019
  • Vise ordförande Arne Nordenberg mandatet fortsätter till 2018
  • Kassör Torsten Sköld, mandatet fortsätter till 2018
  • Sekreterare Svante Hellman, vald till 2019
  • Ledamot Mikael Svärd- Eriksson, mandatet fortsätter till 2018
  • Suppleant Hans Andersson, mandatet fortsätter till 2018

 

404