Förtöjningsregler

~max0005Så gott som alla våra båtplatser är med Y-bommar. För både båten och Y-bommarna skall förtöjningen ske enligt ovanstående skiss. Det skall finnas ryckdämpare på alla tampar, och tamparna skall vara väl spända. Om man inte förtöjer med spända tampar, finns stor risk att båten ligger och slår och gnider mot Y-bommen. Detta fast man har fendrar, då de lätt kan hamna ovanför Y-bommen.  Använd också tågvirke av rätt dimension. Vissa båtar verkar vara förtöjda med tvättlinor. Båten får under inga omständigheter vara förtöjd mot bryggan, utan skall som sagt förtöjas enligt skissen. Däremot kan man ha en lös tamp mellan brygga och båt, som hjälper en vid iland , eller ombordstigning. Dessa regler är inte endast i omtanke om din båt, utan även om våra grannbåtar, och underhållet av Y-bommarna. En båt som ligger för löst förtöjd, slår mycket hårt i Y-bommen, och kan också orsaka skada på grannbåten.

Dimensioneringslista för förtöjning

404