Klicka för att se full storlek på kalendern

Sjösättning 2019 sker 1 maj 2019

Vakttjänst

Vakttjänsten börjar i och med att sjösättningen skett.

Vaktlistan kommer upp i och med att anmälningar kommer in. Alla som har båtplats i klubben har vaktplikt.
Välj datum och anmäl dig via mail

404