Ungdomssektionen

Ungdomsledare

Lars Rosenquist
0709 621 980
Mail

Just nu har vi 3 Optimistjollar, och söker fler, samt en följebåt,  för seglingskurser och seglingskvällar för ungdomar.

Kontakta Lars för mera information.

404