Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb 2017-1 dec. 2016

Här kommer lite information efter årsmöte.

 

Årsmötet:

Årsmöte för verksamhetsåret 2016 har hållits, med sedvanlig redovisning av det gångna räkenskapsåret och nya förslag.

Beslut togs om:

Sänkt familjemedlemsavgift till 350.-

Ny inträdesavgift 400.- för temporärt medlemskap.

Sänkt hyra för uppläggningsplats från 40 kr/m2 till 25 kr/m2.

 

Ny styrelse:

Vi tackar ledamot Lars Rosenqvist för året som gått då han nu lämnar sin ledamotspost. Samtidigt hälsas Marcus Öhrbom välkommen som ledamot.

Styrelsen består nu av:

 • Ordförande: Anette Bjurlén Salte
 • Vice ordförande:                       Arne Nordenberg
 • Kassör:                       Torsten Sköld
 • Sekreterare:                       Svante Hellman
 • Ledamot: Marcus Öhrbom
 • Styrelsesuppleant:                       Hans Andersson

 

Klarläggande:

Vid familjemedlemskap erhåller alla registrerade familjemedlemmar under 18 år klubbens försäkringsskydd för 350 kr/år. Vid tecknande krävs registrering av samtliga familjemedlemmar, kontakta klubbens kassör.

Temporärt medlemskap gäller fyra veckor och erhålles genom ansökan därom samt erläggande av temporär inträdesavgift 400 kr och medlemsavgift 250 kr. Ändamålet med sådant medlemskap är möjlighet för båtägare som normalt inte har sin båt i Stallarholmen, att tillfälligt, till avvägd kostnad, nyttja klubbens mark och tjänster vid trängande behov. Detta känns klädsamt då SBK i princip förfogar över all lämplig plats för båthantering i Stallarholmen just nu. Samtidigt ges ett tillskott till klubbkassan.

Avgiften för uppläggningsplats beräknas på markyta utifrån båtens längd och bredd utan några ytterligare tillägg, förutom båtavgift om 100 kr. Samma avgift debiteras för båtar som väljer att ligga i sjön vintertid vid klubbens bryggor. Från och med vintern 2016-17 är denna avgift 25 kr/m2.

 

Verksamhetsplan.

Större projekt i klubben under 2017 är:

 • Färdigställande av sjösättningsramp vid Östa.
 • Färdigställande och montering av 5 st. 8 m. y-bommar
 • Besiktning och reparation av tak på klubbstugan.
 • Tillverkning av mastskjul vid Strandvägen.
 • Anpassa klubbstugan vidare för klubbens ändamål samt starta upp ungdomsverksamhet.
 • Vi planerar även att anlägga en småbåtsbrygga utmed stranden på Östa, genom användande av gamla Hagskärsbryggan som blivit över.

 

Klubblokal.

Vi har fått några anmälningar till navigationskurs för Förarintyg och välkomnar flera så att verksamheten kan starta under vintern. Lokalen vid silon står dock oanvänd långa tider och klubben uppskattar medlemmarnas egna initiativ, den kan alltså nyttjas av medlemmar även för annat än båtklubbsaktiviteter till självkostnadspris.

 

Falsk information.

Efter årsmötet har det kommit till styrelsens kännedom att ett stort antal medlemmar, inför årsmötet, erhållit mail från klubbens förre ordförande Tord Colton. Detta utskick baseras på direkt felaktiga uppgifter, diametralt motsatt verkligheten.

Tyvärr har utskicket även gått till utomstående som inte är medlemmar i klubben, varför dessa normalt inte nås av klubbens korrekta information. Bland dem finns en av våra hyresvärdar, vilket kan få förödande konsekvenser för klubbens verksamhet. Styrelsen återkommer i ärendet.

 

Med dessa rader önskar styrelsen alla en skön vinter och kom ihåg: Om man behöver bra kläder är det dåligt väder!

404