Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb 2017-3 jan. 2017

Här kommer ett extra nyhetsbrev med information kring problemet med gräsänder i Östaviken.

 

Problemställning:

Stödutfodring av gräsänder som bedrivs regelbundet på udden vid Östaviken har resulterat i ansamling av så stor mängd djur att det utgör en sanitär olägenhet i flera avseenden. SBK:s problem är att våra bryggor blir oframkomliga pga. ankskit och måste saneras varje vecka. Virket blir så småningom förstört och även båtarna ligger illa till med nuvarande utveckling. Betydligt värre är risken för smittspridning i rekreationsområdet och att hela Östabadet kan bli otjänligt. Kommunen anser att matning bör undvikas och har tidigare infört förbud på andra platser. Så här står det på kommunens hemsida:

 

Strängnäs Kommun, avdelning Trafik och Infrastruktur.

Fågelmatning ökar risken för smittspridning – Mata inte änderna!

Matar du fåglarna ökar du risken för smittspridning
Sverige har uppgraderats till skyddsnivå 2 i hela landet gällande fågelinfluensan. Matning i parker, dammar och vid vatten medför ofta att ett större antal fåglar samlas. För att minska smittspridningsrisken av fågelinfluensa och andra sjukdomar bör matning undvikas i dessa miljöer.
Detta gäller särskilt matning av sjöfåglar som änder och svanar då smittan är vanligare hos denna typ av fåglar.

Sanitära problem och skadedjur
Många fåglar som samlas i samma område innebär att en stor mängd avföring också kommer att hamna i detta område. Fåglarnas avföring kan ge upphov till lukt, smitta och andra miljöproblem. Överbliven mat som fåglarna inte äter upp lockar till sig skadedjur såsom råttor och andra gnagare.

Fågelmatning kan även medföra:

  • Onaturliga beteenden hos fåglarna.
  • Övergödning och miljöproblem.
  • Att fåglarnas flyttdrift störs.
  • Undernäring då fåglarna äter fel föda.

Uppdaterad 2016-12-27 av Teknik- och servicekontoret

 

Bakgrund:

Merparten av dessa djur är uppfödda av privata fastighetsägare som villebråd för nöjesjakt, varför artens naturliga instinkt att flytta till övervintringsplats är bristfällig. De är alltså att betrakta som tamdjur utan förutsättningar att överleva vintern på egen hand men ges, enligt uppgift, ingen möjlighet till övervintring på uppfödningsplatsen. Hur reglerna för djurhållning kan tillåta en så ansvarslös hantering är ännu oklart. När ”hjälpsamma djurvänner” tillgriper stödutfodring försvinner definitivt ändernas naturliga flyttbeteende och möjlighet att övervintra av egen kraft.

 

Åtgärdsplan:

Kommunen har länge arbetat med detta problem, som växer i såväl Strängnäs som Mariefred och Stallarholmen. Skyltar sätts upp med uppmaning enligt ovan och stora andflockar förmås att flytta, genom utfodring på lämpligare platser. Tyvärr sågas skyltarna ner och vissa ”djurvänner” fortsätter att mata tillbaka djuren.

Man kommer nu att sätta upp skyltar på Östa samt försöka skrämma bort änderna med skrämskott flera gånger dagligen. Detta kan givetvis bara fungera om utfodringen på platsen samtidigt upphör. Man får hoppas att stödutfodringen kan utföras på lämpligare plats så de stackars djuren slipper svälta ihjäl pga. vissa människors oansvariga och enfaldiga arrangemang.

Klubbmedlemmar som promenerar och uppehåller sig kring Östaområdet kan stötta kommunens initiativ och hjälpa änderna genom att hålla koll på ”fågelmatare” och ”skyltvandaler” så att brott kan lagföras. Vi kan även hjälpa till att skrämma bort djuren.

Om denna åtgärd visar sig inte fungera med nöjaktigt resultat får kommunen tillstånd till skyddsjakt på hundratals änder i Stallarholmen. Vi hoppas att de som nu utfodrar dessa djur försöker förhindra den drastiska lösningen genom att förmå änderna att flytta till lämpligare domäner snarast.

 

 

 

Styrelsen tillönskar både medlemmar och änder en gyllene framtid. Har ni hört den här?

– Oj vad den där ankan är sällskaplig.
– Det är ingen anka, det är en umgås.

404