Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb 2017-2 jan. 2017

Här kommer lite information efter extra årsmöte.

 

Extra årsmötet:

Extra årsmöte har hållits, med ett uteslutningsärende på dagordningen.

Det är naturligtvis beklagligt att den turbulens som varit i klubben under många år, slutligen krävde styrelsens förslag till uteslutning av en medlem för att skapa ordning. Samtidigt är medlemmarnas intresse och engagemang glädjande, röstlängden fastställdes med 69 % fler röster än på ordinarie årsmöte i december 2016, där alla övriga frågor i klubbverksamheten behandlades.

 

Ärende:

Medlemmen Tord Colton var av styrelsen föreslagen till uteslutning med hänvisning till att han uppfyller samtliga kriterier i klubbens stadgar, § 3.3, för sådan åtgärd. Tord Colton hade, några dagar före mötet, lämnat in en egen begäran om utträde ur SBK och var formenligt sett inte medlem vid tiden för extra årsmötet.

 

Beslut:

Mötesdeltagarna ansåg att klubben behövde ett formellt protokollfört beslut i frågan och att medlemsomröstning om föreslagen uteslutning skulle genomföras. Resultatet av omröstningen blev JA till uteslutning och beslutet var enhälligt. Styrelsens tolkning av utslaget är att klubbmedlemmarna inte önskar Tord Colton som medlem, varför han aldrig kan återinträda i SBK utan medlemmarnas godkännande vid omröstning på årsmöte.

 

Perspektiv.

Styrelsen förutsätter att detta beslut sätter punkt för den lite röriga period vi genomlidit och att vi ser framtiden an med tillförsikt. Nästa problem är Östabryggan som blir totalt överhöljd med ankskit, men det känns ju som ett ”fjäderlätt” problem nu. Såväl medlemmar som andra är välkomna att gå navigationskurs i SBK:s regi till ytterst förmånligt pris, hör av er snarast vid intresse så att vi kan komma igång.

 

Styrelsen önskar alla en god fortsättning mot ljusare tider och nu vet vi: Man ska inte kasta pil i gummibåt!

404