Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb okt. 2016

Lite information inför båtupptagning och vinteruppläggning:

 

Viktiga datum:

  • Upptagning på strandvägen:              söndag 2:a oktober, kl. 8.00
  • Årsmöte (lokal meddelas senare):      lördag 3:e december, kl. 14.00

 

Senaste händelser:

Höstmöte har hållits, där medlemmar framhöll ett antal punkter i klubbens hamnordning som extra viktiga att efterleva vid båtuppläggningen, dessa behandlas nedan. De gamla bojstenarna från Östabryggan har lagrats på Östa och är till salu (om ingen kommer på en bättre idé).

På Hagskär har mycket sly, ris samt ett par döda träd avlägsnats, ån har rensats, inre bryggan har skiftats så nu ligger den stabila som köptes i våras på plats, lite justeringar kvar dock. EBK har oljat yttre bryggan och försökt reparera yttre skarven. De har också tömt mulltoan.

 

Båtupptagning:

Här är några rader i hamnordningen som behöver framhållas: ”Medlem som har tilldelats båtplats eller vinteruppläggningsplats behöver inte ansöka på nytt nästkommande år om behovet kvarstår. Nytt önskemål om, eller upphört behov av, uppläggningsplats ska anmälas till hamnkaptenen senast den dag höstmötet avhålls.” Man blir alltså debiterad båtplats som inte sagts upp vid upphört platsbehov.

” För hantering av båtar inom klubbens område gäller att ägaren är registrerad medlem med till fullo betalt medlemskap” (gäller inte rampen).

”Båt som är förtöjd, upplagd eller hanteras inom klubbens hamnområden, måste ovillkorligen ha gällande ansvarsförsäkring” (gäller inte rampen). Om olycka händer med oförsäkrad båt är det knappast klubben som drabbas men båtägaren kan själv bli ersättningsskyldig till mycket stort belopp!

 

Båtuppläggning:

Lite ur hamnordningen igen:Båtägaren ansvarar för att pallningsvirke, stöttor, vaggor och båtvagnar håller ett sådant skick att risk för skador på människor eller omkringliggande båtar inte uppstår.” Bockar och vaggor av trä kan bli lite ”trötta” med åren, håll koll på det.

”Stegar och andra föremål som kan användas för att ta sig upp i egen eller annans båt, ska låsas fast vid egen båt eller tas med hem när båtägaren inte befinner sig vid båten.” Höstmötet bedömde detta som en viktig punkt där det slarvats på senare år. Om någon drabbas av stöld eller skadegörelse pga. tillgänglig stege kan fråga om ersättningsskyldighet uppkomma.

”Elutrustning får användas för båtens rustning vår och höst, och ska kopplas bort när båten lämnas utan uppsikt.” Det är en säkerhetsrisk med alla inkopplade elkablar som ligger på området långa tider, dessutom är strömförbrukningen större än vad batteriladdning orsakar. Hantera detta så vi slipper påpekande från brandskydd eller miljömyndigheter. Den som måste vara inkopplad till elnät hör av sig till styrelse eller hamnkapten för en lösning.

Senast en vecka efter upptagningen ska förtöjningsgods på bryggor, bommar och bojar avlägsnas av båtägaren.” Tågvirket blir förstört av att sitta ute hela vintern. Är man inte rädd om utrustningen så är den antagligen ganska ful och ska definitivt inte sitta där.

 

Arbetsuppgifter:

Klubben har fortfarande arbete efter att båtarna står på land, förslag kommer under hösten till arbetspliktiga och de som missade sitt vaktpass.

 

Valberedning:

Höstmötet belyste även att klubben saknar valberedning, vilket kommer att ge brist på nomineringar inför årsmötet. Det krävs att några medlemmar känner sig manade att ställa upp om föreningen ska bestå. Att vara ledamot eller funktionär behöver inte vara speciellt krävande, och är oftast ganska roligt

 

Det var mycket att hålla reda på men kom ihåg:

“Bättre börda man bär ej på vägen än mycket mannavett!

 

Styrelsen.

404