Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Stallarholmens Båtklubb                                sept. 2016

 

Lite information inför höstbestyr och båtupptagning:

 

Viktiga datum:

  • Avmastning på strandvägen:              25:e september, kl. 10.00
  • Höstmöte i lokalen vid silon:             25:e september, kl. 14.00
  • Upptagning på strandvägen:              2:a oktober, kl. 8.00
  • Årsmöte (lokal meddelas senare):      3:e december, kl. 14.00

Lämpligen infinner sig alla som behöver hjälp med utplacering av vaggor och båtpallning på förmiddagen 25:e september, då manskap finns på plats. En disposition över båtarnas placering kommer att tillhandahållas.

 

Senaste händelser:

Alla båtar på klubben kom så småningom i sjön och nästan alla höll sig flytande och fick upp sin mast. Inga allvarliga incidenter eller tillgrepp har rapporterats under sommaren, kanske tack vare medlemsbevakningen, eller för att vi haft tur.

Observera att preliminärt upptagningsdatum ändrats till Söndag 2/10 för att undvika kollision med Strängnäs Marknad, detta var kranfirmans enda alternativ.

 

Båtplatserna:

Säsongens y-bomsarbeten slutfördes, omfattande totalt 25 nymonterade bommar, inklusive två specialare med bryggdäck på Östabryggans nock. Därmed har i princip alla tillgängliga bryggplatser fått bommar. Genom att även utnyttja några nockplatser med akterboj har klubben nu uppdaterat hamnen till 83 bryggplatser, varav 79 st. nyttjats denna säsong.

Några medlemmar har valt att köpa sin y-bom (en bom per plats) och minskar därmed sin bomkostnad alltmer för varje år framöver (ca 22 % på 10 år, 33 % på 20 år, osv.) Den kan när som helst säljas åter till klubben för ett restvärde, som stödjer ovanstående kalkyl. Klubben står för löpande underhåll av samtliga y-bommar. Den som är intresserad kontaktar kassören.

 

Ytterligare bommar:

Återstår nu 5 st. y-bommar som är 8 meter, att färdigställa till nästa sommar, för att möta behovet till de större båtarna. Dessa bommar kräver lite renovering eftersom priset var mer attraktivt än konditionen, dessutom krävs ju bryggutrymme så vi har ett litet projekt.

Övriga arbetsuppgifter:

Det återstår mycket jobb som känns angeläget, för det 15-tal arbetspliktiga medlemmar som ännu inte förärats någon fängslande arbetsuppgift.

På Strandvägen: En ”uppfartsramp” längst in på fasta bryggan, takläcka på förrådsbyggnaden, mastskjul med konsoller innanför planket, samt några smärre underhållsarbeten på bryggorna.

På Östaområdet: En isolerad låda med frostskyddsvakt för tryckvattenpumpen, nergrävd markkabel med ett par byggcentraler på lämplig plats, samt tyvärr ganska omfattande underhållsarbete på stora bryggan, trots att den nyligen åtgärdats.

Dessutom stundar stora jobb med sjösättningsrampen och på Hagskär, men Rom byggdes ju inte heller på en dag. Alla som har sin arbetsplikt kvar är välkomna att höra av sig till styrelse eller hamnkapten ifall något av ovanstående finnes oemotståndligt.

 

 Vakttjänst:

Så här långt har medlemsbevakningen i stort sett levt upp till sitt syfte, då flera brister i förtöjningar och utrustning noterats och kunnat åtgärdas innan skada uppstått, och inga fall av skadegörelse eller tillgrepp har identifierats. Däremot har oroväckande många vaktpliktiga uteblivit från sitt vaktpass och lämnat både vaktkollegan och medlemmarnas båtar i sticket. Vaktplikten är beslutad på årsmöte, i demokratisk ordning, utan att någon närvarande opponerat sig. Medlemmar som uteblir (utan rimligt skäl) bryter mot detta beslut och hamnordningen vilket kan resultera i att medlemmen mister sin brygg- eller uppläggningsplats!

Då flera fall orsakats av missad information, ändrade vaktlistor under säsongen osv. kommer givetvis alla beredas möjlighet att fullborda sin vaktplikt under den tid som är kvar på säsongen. Den som missat kan gärna gå in på hemsidan och själv välja tid så försöker vi få ihop vaktpar, annars blir det tilldelning.

 

Båtuppläggning:

Det förväntas bli ganska fullbelagt på våra områden denna vinter så det är önskvärt att anmälan om nytt eller upphört behov av plats görs så tidigt som möjligt, senast på höstmötet.

 

Håll i hatten i höstrusket, och minns att ovan skyarna är himlen alltid blå!

 

Styrelsen.

404