Vakttjänst

Alla som har båtplats har vakttjänst, och härmed ansvar för att gå minst en vaktnatt per sommar. Detta oavsett om man för 750:- extra köpt bort sig från arbetsplikten, eller ej. De som inte uppfyller sin vakttjänstgöring, löper risken att missa sin båtplats, enligt klubbens stadgar och vaktinstruktion. När man går vakt skall man: skriva in sig i loggboken, notera i loggboken  och anmäla oegentligheter till båtägaren och till styrelsen. Loggboken ligger i klubblokalen, så om man inte har egen nyckel dit, hör med styrelsen, så du får låna en, under natten.

404