Välkommen till Stallarholmens Båtklubb

 

Stallarholmens Båtklubb

Stallarholmens båtklubb är en ideell och allmännyttig förening som instiftades 1951 och idag har cirka 165 medlemmar. Vi har två bryggor med sommarförtöjning (bommar eller boj) med totalt 83 platser.
Vi är anslutna till Svenska Båtunionen via Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

svenskasjo_980x240_anders

Hagskär

Vår klubbholme heter Hagskär och ligger i inloppet till mariefredsviken.

 

Lat N 59° 19`1 Long O 17° 20`7

 

Det är en fin liten ö med både bryggor och klubbstuga och vi delar den med Enhörna Båtklubb.

Ny inloggningsrutin införd

Från och med 2017-07-04 infördes en förenklad inloggningsrutin till medlemssidorna. Om du är betalande medlem och har betalt medlemsavgiften för 2017 så har du fått ett meddelande om detta 2017-07-04. Om du av någon anledning är missad, hör av dig till hans@stallarholmesbatklubb.se.

Läs mer

Uppdaterat miljöprogram

Miljöprogram för Stallarholmens Båtklubb 2017   Stallarholmens Båtklubb arbetar i all sin verksamhet för en god miljö och säker hamn. Klubben ansluter sig till Svenska båtunionens mål att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen. Detta miljöprogram består av miljöregler och en miljö- och avfallsplan. Här sätter klubben upp mål för hur vi kan förbättra miljön, gemensamt som klubb och som enskilda medlemmar, och vilka miljöregler som gäller hos oss. SBK informerar medlemmarna om miljöprogrammets innehåll och om hur de ska följa den. Detta sker på medlemsmöten, på nätplatsen, i nyhetsbrev och via anslag på klubbens områden. SBK…

Läs mer

Uppdaterad Hamnordning 2017-03-13

Allmänt Stallarholmens Båtklubb är en ideell förening som baserar sin verksamhet på frivilliga arbetsinsatser. Denna hamnordning reglerar förhållandena vid klubbens hamnområden på Strandvägen och vid Östa, samt medlems skyldigheter gentemot klubben. Det åligger medlem att genom sitt uppträdande bidra till den allmänna trevnaden och ordningen, bl.a. genom att hålla rent och snyggt vid sin bryggplats samt runt sin vinteruppläggningsplats. Det åvilar medlem att uppdatera klubben med aktuella adress- och kontaktuppgifter samt ta del av klubbens information via skrift och mail.   Nycklar För tillträde till klubbens låsta utrymmen, inkl. Hagskär, och till bryggan vid Östa fordras nycklar, vilka erhålls hos…

Läs mer

404